benedictijn

monnik

Naar de ordestichter Benedictus van Nursia (Norcia, Umbrië 480 Montecassino 547).

Benedictus studeerde in Rome en trok zich later terug in de bergen. Hij leidde een kluizenaarsleven en bracht drie jaar in gebed en boete door.

Zijn voorbeeld trok zoveel aandacht dat hij in 528 een klooster bouwde op de Montecassino nabij het stadje Cassino (Lazio), waar tot dan toe een heidense eredienst werd gehouden.

Zijn kloosterregel steunde op de absolute onafhankelijkheid van de gemeenschap, die zo samengesteld was dat ze zelfstandig kon bestaan. Een ascetisch leven veronderstelde volgens hem ook een werkzaam optreden. Hij stierf in 547. Zijn gebeente werd later overgebracht naar

St.-Benoît-sur-Loire, ten zuiden van Orléans, waar het nog altijd wordt vereerd. De hervormingsbeweging die zich vanaf de tiende eeuw vanuit het benedictijnerklooster van Cluny verspreidde, had een grote invloed in de Kerk.
Montecassino overleefde de bezettingen en verwoestingen van Lombarden, Saracenen en Duitsers. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het drie maanden lang belegerd. In mei 1944 viel het in handen van Poolse troepen.

De heropbouw in deoudestijlenomvangkwamin1959gereed.Paus Paulus VI wijdde in 1964 de nieuwe abdij in en riep Benedictus uit tot de patroon van Europa.

Zijn feestdag valt op 21 maart en 11 juli.

nl_NLNederlands