alexandrijn

versvorm

Naar de 12de-eeuwse Roman d’Alexandre, over het leven van Alexander de Grote (356-323 v. Chr.). De Roman d’Alexandre is een epische roman waarin deze versvorm voor het eerst werd gebruikt.

Het gaat om een vers van twaalf lettergrepen, zes jamben, met een rust in het midden, meestal met afwisselend mannelijke en vrouwelijke rijmen, vooral in epische gedichten en treurspelen.

De alexandrijn geraakte eeuwenlang in vergetelheid en werd door Ronsard en de dichters van de Pléiade weer ingevoerd. In het Nederlands in de zeventiende eeuw populair bij onder meer Vondel, Hooft, Cats en Huygens.

nl_NLNederlands