academie

(genootschap ter bevordering van wetenschap en kunst, hogeschool)

Naar de Griekse halfgod Akademos. Lat. academia, Gr. akademeia, was oorspronkelijk de naam van een gymnasium uit de zesde eeuw v. Chr. in Athene. Het was een omheind park gewijd aan de halfgod Akademos.

Nadat de Attische held Theseus de mooie Hele- na uit Sparta ontvoerd had, bracht hij haar naar het platteland. Haar broers Castor en Pollux zoch- ten haar vruchteloos, tot een zekere Akademos hun vertelde waar Helena opgesloten zat.

Toen de Spartanen later het gebied verwoestten, spaarden ze het grondgebied van Akademos. Bij zijn dood schonk de held het terrein aan de jonge Atheense republiek, op voorwaarde dat er een gymnasium werd opgericht en een park aangelegd. Hier stichtte Plato in 387 v.

Chr. zijn filosofenschool. Later trok hij naar een aangrenzend terrein en nam de naam ‘academie’ mee. Ze zou bijna duizend jaar lang de platonische leerstellingen onderwijzen. In 529 n. Chr. liet keizer Justinianus de poorten van de platonische academie definitief sluiten.

(zie ook atheneum en lyceum)

nl_NLNederlands