beurs

handelsbeurs

Naar het huis Ter Buerse in Brugge, genoemd naar de familie Vander Buerse, Van der Beurse,Vander Burse, De la Bourse, De Bursa, De Borsa.

De familie behoorde tot het Brugse patriciaat, haar wapen was van goud, een rode schuinbalk beladen met drie zilveren beurzen
(geldzakken). De Van der Buerses, die vanaf 1257 in de annalen voorkomen, waren meer dan twee eeuwen lang invloedrijke makelaars en herbergiers. Volgens Jos Maréchal in zijn studie Geschiedenis van de Brugse beurs logeerden vreemde kooplieden in hun herbergen en sloegen ze er hun waren op.

Vaak waren zij als makelaars ook tussenpersonen in de transacties van die vreemdelingen. Hun herbergen droegen namen zoals Ter Ouder Buerse, Ter Buerse en De Cleene Buerse en lagen allemaal in of bij de huidige Vlamingenstraat.

Uit die situatie, die erg doet denken aan het ontstaan van Lloyd’s, is dan de eerste Brugse handelsbeurs ontstaan. Bij het verval van Brugge verschoof de handel naar Antwerpen.

In 1485 werd er al een handelsbeurs opgericht. Naar het voorbeeld van Brugge kwamen in de zestiende eeuw ook nog handelsbeurzen tot stand in Venetië, Genua, Napels, Palermo, Lyon, Amsterdam en Londen.

Sommige taalkundigen blijven er echter bij dat het woord ‘handelsbeurs’ van ‘beurs’ in de betekenis van ‘geldbuidel’ afstamt.

> (zi ook Lloyd’s)

nl_NLNederlands