augustijn

monnik

Naar de heilige Aurelius Augustinus, kerkvader en filosoof (Tagaste, Numidië 354 Hippo Regius, Noord-Afrika 430).

Ondanks hun armoede zorgden Augustinus’ ouders ervoor dat hij kon studeren. Hij bracht het tot leraar retorica in Tagaste en Carthago. Vanaf 383 trok hij naar Rome en Milaan. Na een wonderbaarlijke bekering liet hij zich in 387 in Milaan dopen.

Hij keerde terug naar Noord-Afrika, woonde drie jaar als asceet in een klooster, werd in 391 tot priester gewijd en in 396 tot bisschop van Hippo Regius, in de buurt van Carthago.

Hij stichtte er een vrouwenklooster en gaf in een van zijn brieven veel wijze raad die later door verscheidene orden en congregaties werd overgenomen als ‘de regel van Sint-Augustinus’. In 430 stierf hij tijdens de belegering van de stad door de Vandalen.

Hij liet meer dan vijfhonderd geschriften na waaronder de beroemde dertiendelige Belijdenissen, een autobiografie waarin hij zijn eigen misstappen en bekering analyseerde en de macht van de goddelijke genade verheerlijkte. Zijn feestdag is 28 augustus.

nl_NLNederlands