Boeken

Uitgeverij Boek, Zonhoven
300 blz.
ISBN 90 5232 058 6.

2001 - Bintje och Kalasjnikov. Personerna bakom orden. En uppslagsbok.
Ordalaget Bokförlag, Bromma, Stockholm
260 blz
ISBN : 91 89086 27 9
Zweedse vertaling van ‘Bintje en Kalasjnikov’ door Olov Hyllienmark. Zweedse aanvulling: Jan-Öjvind Swahn. Hardcover.

2002 – Bintje och Kalasjnikov. Personerna bakom orden. En uppslagsbok.
Ordalaget Bokförlag, Broma, Stockholm,
350 blz
ISBN: 91 89086 37 6.
Pocketeditie, met weglating van illustraties.